Καθαρισμός χειμερινών υπολειμάτων μελισσόχορτου με χρήση στελεχοκόπτη

Καθαρισμός χειμερινών υπολειμάτων μελισσόχορτου με χρήση στελεχοκόπτη